Geplaatst

Tilburg Tintelt

Tilburg Tintelt

T ilburg tintelt, Tilburg bruist!
I n een glas met vele kleuren
L aat ze haar aroma’s keuren:
B loemig, fruitig, fris of juist
U iterst ongeparfumeerd
R iekend naar robuuste geuren
G rof en scheutig geserveerd

T ilburg tintelt, Tilburg bruist
I n een glas dat onomwonden
N u eens draait als een rotonde
T omeloos en onbesuisd
E n dan weer heel plotseling
L
ijdzaam afremt tot een ronde
T empoloze cityring

T ilburg tintelt, Tilburg bruist
I n een glas dat soms fragiel is
L icht en luchtig of subtiel is
B iedt de dichter ongekuist
U it zijn eigen fles aan u
R ijmkunst aan zoals zijn ziel is:
G raag vaak grand, maar zelden cru

B oeren, burgers, buitenlieden
R uimbevillaad, kleinbehuisd
U wil ik mijn verzen bieden
I n een transparantheid die de
S taat van heel mijn stad doorkruist:
T ilburg tintelt, Tilburg bruist!