Tag: oudkomers

  • GL op de populistische toer?

    ‘Mensen van buitenlandse herkomst die soms al tientallen jaren in Nederland wonen moeten niet meer verplicht worden een inburgeringexamen te doen. Die zijn al ingeburgerd. Het is een belediging aan hun adres’. Aldus GroenLinks raadslid Ali Yenice. Yenice diende tijdens de behandeling van de begroting 2011 een motie in waarin het college werd opgeroepen oudkomers…