Tag: migranten

  • Andere aanpak integratie

    Op maandag 18 oktober 2010 heeft de raadscommissie maatschappij zich eensgezind achter het standpunt van het college van B en W gesteld om na deze collegeperiode met integratie als apart beleidsveld te stoppen. Integratie moet onderdeel uit gaan maken van de ‘normale’ beleidsterreinen zoals onderwijs, arbeidsparticipatie, veiligheid en zorg en welzijn. Nieuws zou je denken in…