Tag: Cultuur

  • Fier op kunst

    Binnenkort zal op het gemeentehuis weer gesproken worden over de nieuwe cultuurnota. Vooruitlopend op dat debat heeft de PvdA kaders uitgewerkt, waar volgens haar dat nieuwe cultuurbeleid aan getoetst moet worden. Ruimte voor innovatie en fier op de kunst. Lees hieronder het volledige stuk.

  • TROTS-fracties Brabantstad: “Brabant geen culturele hoofdstad!”

    De provincie Noord-Brabant heeft samen met het samenwerkingsverband Brabantstad (Breda, Eindhoven, Helmond, ‘s-Hertogenbosch en Tilburg) de ambitie opgenomen om in 2018 culturele hoofdstad van Europa te willen worden. Trots op Nederland deelt met burgemeester Rombouts en Commissaris van de Koningin Van de Donk de visie dat onderlinge samenwerking tussen Brabantse steden wenselijk is. Maar om…

  • Meer dan op de centjes passen

    Het idee dat cultuur ‘goed’ is als het de ‘eigen broek kan ophouden’ lijkt bezig aan een opmars. Onder het mom ‘Frans Bauer krijgt toch ook geen subsidie’, wordt de suggestie gewekt dat er iets niet deugd aan culturele activiteiten die door de overheid worden gefinancierd, juist omdát ze door de overheid worden gefinancierd. Een…