Geplaatst

De komende weken zal de gemeenteraad in Tilburg een keuze moeten maken om wel of niet te investeren in Brabant Culturele Hoofdstad 2018 (BCH 2018). Een project waaraan Tilburg 10 van de 140 miljoen euro moet bijdragen. In mijn ogen zou Tilburg die 10 miljoen niet aan BCH 2018 moeten besteden. Een standpunt waarmee ik me op Tilburgz, boven alles een cultureel platform, vast niet geliefd maak. Als PvdA’er is dit overigens ook binnen mijn eigen partij een niet onomstreden standpunt.

BCH 2018 is voor mij een project dat thuishoort in het rijtje megalomane projecten a la het Songfestival, de Olympische Spelen, de Floriade of het WK Voetbal. Prachtige projecten waar iedereen van geniet! Maar óók projecten waarbij vaak het draagvlak onder de bevolking ontbreekt, en waarvoor enkel de bestuurders, en het domein waar het project op ziet (sport, landbouw, cultuur), wild enthousiast zijn. Bovendien betreffen het projecten waarbij je je serieus af moet vragen of je de aanzienlijke kosten als samenleving moet willen dragen, zeker in tijden van economische crisis. Niet voor niets droeg Spanje tijdens het Songfestival openlijk uit niet te willen winnen, omdat het anders de kosten van de volgende editie zou moeten betalen.

Zoals gezegd is draagvlak essentieel bij genoemde projecten. Zonder draagvlak geen succes. Dat realiseert, na jaren van mislukte pogingen, bijvoorbeeld ook de organisatie van de Olympische Spelen in Nederland zich: zij trekken vele jaren in hun planning uit met enkel het doel om tot draagvlak in Nederland te komen. Pas als dát doel bereikt wordt, kiest men om wel of niet tot een bid over te gaan. Draagvlak voor BCH2018 lijkt op dit moment in Tilburg, en ook in de andere grote steden, volledig te ontbreken. Een duidelijk signaal om deelname nog eens serieus te heroverwegen.

Het draagvlak ontbreekt in mijn ogen allereerst omdat je jezelf de vraag kunt stellen of je überhaupt –voor welke investering dan ook- op dit moment 10 miljoen extra moet uitgeven als dat niet noodzakelijk is. De ‘normale’ zaken in de maatschappij staan onder druk en het beeld dat een investering van zo’n omvang oproept is er niet een van zuinigheid. Of dit beeld nu wel of niet klopt, als politiek dien je daar wél rekening mee te houden. Als het antwoord op de vraag of je 10 miljoen wilt investeren echter uiteindelijk ja is, speelt nog altijd de vraag waaraan je dit bedrag dan uit zou moeten geven en waar je je prioriteiten legt.

10 miljoen is veel geld. Ook op de Tilburgse investeringsagenda. Het betreft hier geen structureel geld, maar een eenmalig budget. Dit maakt dat veel zaken waar op dit moment op bezuinigd wordt, voornamelijk in de sociale portefeuille, niet in aanmerking komen als eventuele alternatieve besteding van dit budget. De begroting moet immers structureel sluitend zijn. Toch is het te gemakkelijk om daarmee te zeggen dat er helemaal geen alternatieven zijn. Veel initiatieven van onderop staan immers in de wachtrij. De initiatiefnemers krijgen te horen dat er ‘geen geld’ is.

Deze projecten vanuit de Tilburgse samenleving hebben echter één voor één wèl draagvlak in de maatschappij, zijn vaak snel uitvoerbaar waardoor de lusten, en de stimulering van de lokale economie, nu plaatsvinden en niet in 2018, bieden vooruitgang op diverse terreinen en in verschillende delen van Tilburg, kennen geen strijkstok of dure projectorganisatie en versterken het netwerk binnen de gemeente Tilburg. Het betreffen investeringen in sociale activering, ontmoeting en beweging, en een veilige en aantrekkelijke stad. Waarom zou je een nieuwe projectorganisatie voor BCH2018 optuigen als je ook kunt investeren in initiatieven van organisaties, ondernemers of bewoners die van onderop proberen Tilburg mooier en sterker te maken?

De onderstaande lijst van projecten is willekeurig samengesteld en komt voort uit persberichten, websites van organisaties en artikelen uit het Brabants Dagblad. Ik had ook andere keuzes kunnen maken, het gaat me niet om deze specifieke projecten. Bij elkaar kosten al deze plannen óók 10 miljoen euro. Hierbij staat er óók 2 miljoen euro opgenomen voor culturele projecten, en staan er twee investeringen bij in de culturele infrastructuur (Reeshof en Paradox). Ik ben namelijk niet tegen investeringen in cultuur. Sterker nog, cultuur is uiterst waardevol en verdient meer dan de bijl die er nu ingezet wordt. Ik realiseer me dat mijn lijst niet zo sexy is en er van dit soort projecten dertien in een dozijn gaan. Het zal de bestuurders, provincie en steden geen landelijke of Europese prestige opleveren. De bijdrage die het heeft aan Tilburg als sociale, aantrekkelijke en veilige gemeente is echter evident.

Tot slot nogmaals de vraag: moeten we wel 10 miljoen extra uitgeven in deze crisistijd? En zo ja, kunnen we het, ondanks de boekhoudkundige beperkingen, dan niet alsnog structureel op de sociale portefeuille inzetten, bijvoorbeeld in de strijd tegen armoede of om mensen aan werk te helpen? En indien dat niet kan, verdient onderstaande -of een andere- lijst van Tilburgse initiatieven van onderop dan uiteindelijk niet de voorkeur ten opzichte van BCH 2018? Het lijkt me de enige juiste weg om de vragen in deze volgorde te stellen, waarbij mijn antwoord op de laatste vraag in ieder geval volmondig ja luidt!

Mijn willekeurige rijtje goede Tilburgse initiatieven van onderop. BCH 2018 of zo’n lijst? Beide kosten eenmalig 10 miljoen euro uit de algemene middelen: u mag kiezen (en een reactie achterlaten)!

Kiosk op Korvelplein = 100.000

Moestuinen in de Reeshof = 500.000

Wifi in de binnenstad voor iedereen (niet alleen studenten; zie Heerlen als voorbeeld) = 300.000

Verbouwing Paradox = 1.400.000

Afbraak hoofdgebouw, aanpak vervuilde grond en bouw nieuw hoofdgebouw kinderboerderij Maria Goretti = 400.000

Opknappen pleinen ivm leefbaarheid, veiligheidsgevoel en ontmoeting + stimuleren lopende plannen (Bart van Peltplein, Lindeplein, Paletplein, Koningsplein etc.) = 1.500.000

Natuurontwikkeling groene mal om Tilburg = 500.000

Cultureel podium in de Reeshof = 1.500.000

Stimuleren culturele projecten met ambitie (zelfde doel als BCH2018) = 2.000.000

Kunstgrasvelden voor voetbalclub Sarto, t Zand, Were Di, Zigo, SV Reeshof, Olympus, Noad, Nordea + aanleg van 2 Cruyffcourts =  1.000.000

Veiligheid voor (jeugd)leden van omnivereniging Were Di door betere geleiding verkeersstromen i.c.m. aanpak parkeerplaats = 100.000

Veiligheid voor werknemers op de weg, door bijdrage aan komst truck center in Tilburg = 500.000

Reacties

13 reacties op “Brabant Culturele Hoofdstad 2018: wat gaat Tilburg doen?”

 1. Godelieve Engbersen (@GodelieveTT) avatar

  Hoi Stefan, moedig stuk inderdaad, dank daarvoor.

  Tot slot nogmaals de vraag: moeten we wel 10 miljoen extra uitgeven in deze crisistijd?
  En zo ja, kunnen we het, ondanks de boekhoudkundige beperkingen, dan niet alsnog structureel op de sociale portefeuille inzetten, bijvoorbeeld in de strijd tegen armoede of om mensen aan werk te helpen?
  En indien dat niet kan, verdient onderstaande -of een andere- lijst van Tilburgse initiatieven van onderop dan uiteindelijk niet de voorkeur ten opzichte van BCH 2018?

  Het lijkt me de enige juiste weg om de vragen in deze volgorde te stellen,
  waarbij mijn antwoord op de laatste vraag in ieder geval volmondig ja luidt!

  JA. Initiatieven van onderop steunen.
  Vandaag fietste ik door Tilburg, zelf kom ik uit Breda. (kák stad, rijke stad). Ik zag veel goed geklede mensen op fietsen met kratten en bloemen; ouders, hoogopgeleid met kinderen met fietshelmen; salades die je kunt kopen voor 2.49 per 200 gram vinden gretig aftrek, en een rose van 4.25 wordt genuttigd op een centrale plek.

  Ook Tilburg geniet van inwonwers met het etikette elitair en hoogopgeleid wit. Tilburg vaart hier wel bij! Het is bewezen dat cultuur ook inkomsten genereert.
  Spreek ik namens mezelf. Komen studeren, afgestudeerd op de UvT nooit van plan geweest hier te blijven hangen. Was hier alleen maar ingezet op Hap-Stap en op de Kermis en 1 museum, dan was ik hier niet blijven wonen. En velen met mij niet.

  Goed dat er cultuur met een hoofdletter K in deze stad is. Ik dacht vandaag aan Jan Hamming en de segregatie. Ja ik ben voor cultuur, ja ik ben ook voor subsidie’s, Ja ik ben ook voor betalen voor cultuur die niet iedereen begrijpt (het draaiende huis of het eetbare paviljoen in waterzuivering of een danstheater in de Nieuwe Vorst). Maar ik ben geloof ik wel tegen BCH2018

  Juist omdat in Tilburg van onderop zoveel georganiseerd wordt.
  Steun dié voedingsbodem. Het is pervers dat deze directeur zoveel verdient?
  Uit A’dam NB. Steun lokale initiatieven. Ik ben mijn mening nog aan het bepalen. Maar ik zie wel veel wat lokaal afgebroken wordt. Onze eigen helden (Kunst) waar het water tot aan de lippen komt, die rédden BCH niet. Dan zijn ze al failliet.

 2. Godelieve Engbersen (@GodelieveTT) avatar

  Kom 6 juni, naar Politiek café Buskruit!

  aanvang 20.15 uur

  M.m.v. Tweede Kamerlid Sadet Karabulet (SP), wethouder Marjo Frenk, Dichter Esther Porcelijn en muzikale omlijsting van Louise Donker & Paul Hagenaars.

  Gaat ook over kunst, kom langs?

 3. Paul van Est avatar
  Paul van Est

  Dag Stefan,

  Ik ben blij met dit signaal, zoals ik blij was met je vrijwillige inzet voor de Buurtmoestuin bij Koningsvoorde op 17 maart. Paar kanttekeningen bij je ’top 10′

  Kiosk kan we voor 40.000
  Moestuinen Reeshof; 175.000 (kan ik weten, ik zit in de stuurgroep)

  Zo valt er wel wat meer goedkoper te doen als het van onderop ontstaat. laten we dat overschot dan steken in doordachte natuurontwikkeling (waar in 2012 809.000 op bezuinigd wordt!) in én buiten de Groene Mal, waarbij we ook burgers betrekken. En in amateurkunst: wordt een prachtweek volgende week zonder blatende holle PR zoals destijds rondom de MIDI.

  We zien elkaar, welicht op http://www.stadslandbouwtilburg.nl ?

 4. Ruevert avatar
  Ruevert

  “diepe zucht”

 5. Paul van Est avatar
  Paul van Est

  beste Ruevert, waarom deel je je diepe zuchten met ons, zoek je troost?

 6. Paula Anguita avatar

  In de gemeenteraadsvergadering van 4 juni, waarin de Perspectiefnota werd behandeld, heeft een grote meerderheid, inclusief PvdA, ervoor gekozen om de beslissing over de besteding van die €10 miljoen aan BCH2018 uit te stellen totdat na het zomerreces meer bekend is over hoeveel geld Tilburg überhaupt nog te besteden heeft en waar dat dan naartoe moet.

  Alle mogelijkheden die je noemt liggen dus nog open!
  Zie ook http://tilburgers.nl/raad-beslist-na-de-zomer-over-e10-miljoen-voor-brabant-culturele-hoofdstad/

 7. http://www.youtube.com/watch?v=XwAJXV070OYPaul vane Est avatar
  http://www.youtube.com/watch?v=XwAJXV070OYPaul vane Est

  Die Volkstuin Reeshof (zie BD gisteren) kan er al voor 150.000 komen ipv 175.000, 3 euro 33 per Reeshofbewoner.
  Maria Goretti: bestaande bouw aanpassen, burgers inschakelen: voor 100.000 ipv 400.000 kun je een hoop. Duurzaam Tilburg houdt zich aanbevolen!

 8. bram van beurden avatar
  bram van beurden

  ik heb onlangs een heel interessant artikel gelezen over onderzoek naar de kwaliteit van kunst die voort komt uit subsidie versus kunst die alleen particuliere of commerciële middelen heeft.
  De conclusie was simpel en duidelijk (en voor de hand liggend). Als we hieruit een advies zouden extraheren voor de BCH dan zou dit een zeer negatief advies zijn. Besteed het geld daar waar het nodig is en daar waar het gewaardeerd wordt. Je kunt discussiëren over de prijzen en de rangorde van de top 10 van de heer Jansen. Maar iedereen kan zien dat dit een lijst van prioriteiten is die de gemeenschap nodig heeft om de kwaliteit van het leven te verbeteren. Hier is niet alleen een groot draagvlak voor hier is een grote directe behoefte aan.
  Deze initiatieven hebben nagenoeg geen negatieve effecten (wel veel positieve) op de omgeving en zullen ook door niet direct betrokkenen worden geaccepteerd. Het is tegenwoordig niet meer politiek correct om te zeggen, maar de mensen willen graag deze top tien verwezenlijkt zien worden ze zitten er zelfs al een tijdje op te wachten.

  Sommige besschouwen deze kwestie als een grote breuk tussen bestuur en bewoners. Maar zo moeilijk is dit vraagstuk toch niet? Wie ooit wiskunde heeft gehad weet dat je een breuk kunt vereenvoudigen door de noemer en de deler gelijkmatig te verdelen. Nou dat kunnen we nu ook makkelijk doen want we hebben 10.000.000 euro staat tot tien andere initiatieven.
  Beide kunnen we delen door 10 dus dan krijgen we één miljoen euro voor kunst staat tot één burger initiatief. Nu hebben we tien kleinere makkelijk op te lossen kwesties.
  Bijvoorbeeld. Bewoners wijzen naar een veld in de wijk en vragen mogen wij hier een volkstuincomplex starten. En de gemeente zegt nee want dat kost 3 ton. Maar, niet getreurd hier heeft u een kunstwerk van 1 miljoen euro dat we mooi in dat veld kunnen zetten.

  Of een kinderboerderij wil graag 4 ton voor nieuwbouw en sanering. En de gemeente zegt sorrie dat geld hebben we niet maar hier heeft u één miljoen om een varken vet te mesten en samen met de bewoners fesstelijk op te eten.
  Of men vraagt 1.4 miljoen om paradox op te knappen, maar de gemeente zegt ja dat hebben we niet maar weet je wat we huren wel een kunstenaar in om Julie gevel onder te spuiten met graffiti.

  Of 5 ton voor een groene mal nabij de reeshof. Nee joh we laten een kunst werk van 1 miljoen euro maken dat we langs de weg zetten met lampen om wild af te schrikken. (hidden lives 800.000 ging niet DOOR kunstenaar ging er wel met 150.000 euro vanDOOR)

  Been brekende situaties in verkeer voorkomen met één ton wel nee joh
  Baanbrekende kunst manifestaties voor één milioen.

  Enfin, you get the picture. Kunst is prima waar het moet wel in verhouding zijn. Een culturele hoofdstad kun je niet kopen cultuur zit in alle vezels van een stad de graffiti, het straat meubilair, de auto’s voor de deur, de open plekken, de groene plekken de monumenten, de nieuwbouw, de musea en ja ook de kunst in de openbare ruimte. But don’t get carried away. Een culturele hoofdstad wordt vooral gevormd door de inwoners en niet door kunstenaars uit andere steden in te huren.

 9. Paul van Est avatar
  Paul van Est

  Goede reactie Bram! En toch vind ik die Maawmuur van Miranda dan weer wel leuk…

 10. Faro avatar

  tiulburg heeft in de spoorzone,een mooi ns bedrijfsgebouw staan.zichtbaar voor de treinreizigers….. fantaseert u even mee….pak de landkaart van braband..trek met een passer een straal van veertig kilometer rond tilburg,benader in deze cirkel alle moderne ,aan de weg timmerende bedrijven,geef deze gratis ,onder strenge voorwaarde van grote en uitvoering een plaats om hun product te tonen en via dvd voorlichting te geven over bedrijfs opleiding,stage plaats ex,ex….benader alle in deze circel aanwezige scholen,om eens per jaar hier een uitgebrijde voorlichtings dag te ervaren. het bedienend personeel,het schoonmaak personeel en heren van de rond leiding kunnen ook uit stage lopers bestaan. men legt hierdoor met gemeenschaps geld een fundament voor de toekomst van [Tilburg] Braband.vooral voor de snel veranderende technologie, ook de scholen kunnen door de korteren contacten hier handiger op inspelen.en hun voordeel halen. Dit verhaaltje heb ik in 1998 kompleet met het aanvraag formulier,verkregen van de provincie voor europese subsidie aanvraag bij de gemeenten ingeleverd…nooit iets van gehoord.Maar intussen zit Tilburg opgescheept met het draaiende huis.en wat ons nog meer te wachten staat.

 11. Stefan Jansen avatar
  Stefan Jansen

  Update – reactie

  Allen,
  Even twee dingen verduidelijken:
  1. het gaat me niet persee om de concreet bij naam genoemde projecten. Het zijn slechts voorbeelden. Het kan daarbij zeker zo zijn dat het ene project net iets meer, en het andere net iets minder, kost dan ik heb opgeschreven. Bedragen zijn bij benadering de kostprijs, maar met een bepaalde foutmarge aan de hand van nieuwe ontwikkelingen of prijsstijgingen/-dalingen
  2. gezien de laatste twee reacties lijkt het me goed om te zeggen dat mijn betoog zich zeker niet richt tegen kunst, al dan niet in de openbare ruimte, of de kosten hiervan. Kunst, ook in de openbare ruimte, en ook als het (veel) geld kost, is in mijn ogen van meerwaarde

 12. Toine d'Alcool avatar
  Toine d’Alcool

  tiulburg, braband, uitgebrijde, ron

  d leiding, korteren en nog 93 van die dingen… Het wordt tijd voor een inburgeringscursus voor TilburgZ~reaguurders… TilburgZ, Podium voor debat, “still under construction”…

 13. Paul van Est avatar
  Paul van Est

  @Faro: u heeft Duurzaam Tilburg hier ook mee benaderd. Ik heb u dacht ik gesproken maar wellicht ook niet, wil graag met u in gesprek: 06 5310 4214. Stelt u zich eens voor: een gebouw in de Spoorzone, waar wekelijks honderden jongeren komen. Daar is ons kantoor, u bent van harte welkom

  @Stefan Jansen,

  reactie op je update:
  @1: ik wil niet de juistheid van je schattingen betwisten, maar aantonen dat burgerparticipatie en met de burgers werken ipv over de hoofden van de burgers heen beslissen (Bram karikaturiseert dat mooi, maar soms is de werkelijkheid nog erger…) veel goedkoper is.
  @2: eensch!