Geplaatst

Hindsight is for assholes

De uitdrukking ’Hindsight is for assholes’ wordt met enige regelmaat gebezigd op de beursvloer van Wall Street. Vrij vertaald: achteromkijken is voor eikels. Ik hoorde Jort Kelder deze uitdrukking ooit eens op TV gebruiken, en het triggerde bij mij de reactie: ‘dan maar een eikel’. Dit gedicht gaat daarom voornamelijk over terugkijken, niet alleen in de zin van achterom kijken maar later ook in de zin van elkaar aankijken om vervolgens uit te monden in de ultieme terugblik, namelijk de terugblik op het leven.

We zien in dit gedicht een ik-figuur die beschouwend praat over zijn relatie tot een jij-figuur. Er kan reden zijn aan te nemen dat de ik-figuur zich in de eerste strofe vereenzelvigt met Don Quichotte van Cervantes (hetgeen van de jij-figuur automagisch een soort Sancho Panza zou maken). Dit hoeft echter niet: de zin “…ik vecht met verve achterhoede gevechten tegen god donkey shot en ik kijk achterom naar jou…’ kan ook opgevat worden als een verwijzing naar het zogenoemde Ezelsproces van Reve. In die lezing zou het woord ‘achterhoedegevechten’ een andere lading krijgen. De dichter kiest er nadrukkelijk voor de lezer vrij te laten in zijn leeswijze en interpretatie van dit gedicht.

Het moge duidelijk zijn dat de relatie tussen de ik-figuur en de jij-figuur er een van vriendschap is, en dat de ik-figuur die vriendschap koestert.

Hindsight is for assholes

Ik streel de angels die mij
staken gewillig keer ik de
andere wang toe je mag me
slaan maar je mag me niet
veranderen mijn karma is
allang mijn wil ik kan huilen
zonder tranen ik vecht met
verve achterhoedegevechten
tegen god donkey shot en ik
kijk achterom naar jou

maar jij bent inmiddels
mijlen verwijderd zelfs
als je terugkeek zou je
me niet meer zien en
ook niet kunnen raken
fata morgana op den
duur een herinnering
die je meetorst

en ik weet zeker in het
laatste moment van mijn
leven blik ik terug want
er is geen vooruit meer
dan zie ik jou zoals je was
zoals je bent en dan zal
ik me verwonderen dan
zal ik dankbaar zijn.

Dit filmpje is ook geplaatst op decontrabas.com