Geplaatst

23 januari stond Nick met zijn band Betonfraktion in 013.
Ze traden op als het voorprogramma van Kong.
Bekijk de 4 clipjes