Geplaatst

Oostelijk 5

Langs de wegen

staan
stapels doodskisten,

graven

rijzen op

uit
dampende akkers

een veldje
slappe groente

zuigt zich overeind

 

Eastern 5

Along the roads

caskets
are stacked,

graves

rise up

from
steaming fields

a plot
of scrawny vegetables

sucks its way up

 

uit: De betekenis van ja/What Yes Means, P Pers Publishers 2008

translated by Scott Rollins