Maand: maart 2009

  • De ToesTand in Tilburg

    "Schrobbelèr de ziel van onze stad", zo werd een week geleden gezongen op het plein van de gekapte Lindeboom naast het beeld van de kruikenzeiker. En overal zag je de kleuren oranje/groen die we destijds dienden te associëren met ‘Oranje/boom’, maar dan niet de Lindeboom, maar de Oranjeboombierbrouwerij. Fantastisch eigenlijk zo’n paar zotte dagen waarop…

  • bomen over bomen

    Er zijn mensen die zich afvragen waarom niet GroenLinks bij iedere boom een weblogje schrijft op Tilburgz of zich hierop profileert door bijvoorbeeld het stellen van art.47 vragen aan het college. Misschien omdat wij een andere opvatting hebben over politiek bedrijven?