Auteur: Titane en Bandirah – Emblemata Cinematographicae

Auteur biografie
  • Emblemata Cinematographicae

    Abraxas. Verleden tijd. Emblemata Cinematographicae. Toekomende tijd. Vanaf eind januari. Wekelijks. Een emblema. Een zinnebeeldige prent met bijschrift. Populair in de 16e eeuw. De 17e eeuw. Een deel van de 18e eeuw. Denk aan Vondels Vorstelijcke warande der dieren. Jan Luykens Het menselyk bedryf. En vooral aan Roemer Visschers Sinnepoppen. Emblemata. Met een kwatrijn. Met…

    meer