Geplaatst

Zeurtine

 

Henk Kuiper wil de Nederlandse taal verrijken met de krachtterm ‘ zeurtine’. Daarmee sluit hij mannelijke kandidaten uit voor deze emancipatieprijs. En dat is jammer, want Henk is wat mij betreft de emancipatiestrijder van ons stedelijk groen. DE zeurhengel bij uitstek.  In positieve zin dan.

Tine zelf kan er overigens ook wat van. Nu zeurt ze op dit platform over de natuurwaarden van de Spoorzone. Ze is er met een stelletje nietswetende politieke collega’s geweest. Een bekende Tilburgse bioloog ging er nog eens herhalen wat Henk Kuiper jaaaaren geleden al van zich af zeurde. Een volhoudertje die Henk.

Hier komt die bijdrage nog eens (goed stuk Henk… die stijl is goed te pruimen):

Spoorzone (geïllustreerd) geplaatst: 14-04-2007
12 april 2007. Midden in de stad vier zingende fitissen, een scholekster, een paartje witte kwikstaarten en twee boerenzwaluwen! Allemaal langs de spoorlijn. Volgens de gemeentelijke ‘Structuurvisie Spoorzone’ echter zijn langs het spoor op het gebied van stadsnatuur geen zaken van betekenis aanwezig. Rara hoe kan dat?

 

Ten behoeve van de zogenaamde ‘Ecologische Kaart’ werden begin jaren ’90 al bijzonderheden over de Spoorzone doorgegeven. Door de gemeente echter werd met die gegevens niets gedaan. Om daar verandering in te krijgen, werd ik in 1993 IVN-afgevaardigde in de ‘Klankbordgroep Ecologische Kaart’. Maar prompt werd die hele groep toen door de gemeente opgeheven! Toen daarna onder de naam ‘Tyto van de Linde’ de Tilburgse spoornatuur onder de aandacht werd gebracht, diende niet alleen die ‘Tyto’ van het toneel te verdwijnen, maar zelfs de Linde. Maar de moed werd niet opgegeven. De bijzondere natuurwaarden in de Tilburgse Spoorzone kwamen  

prominent in de aandacht in het boek ‘Tilburg daar leeft meer dan je denkt’. Het boek beschrijft de spoorzone als een bijzondere groenstructuur. En dat wordt geïllustreerd met Tilburgse bijzonderheden die alleen hier te vinden zijn, zoals heksenmelk, slangenkruid, duizendguldenkruid, zandblauwtje, grasklokje, toortsen, wilde rozen, allerlei korstmossen, paddenstoelen, vlinders en andere insecten. Diverse soorten worden genoemd als bijzonder en zeldzaam zelfs voor de hele provincie, zoals lathyruswikke, kandelaartje en fijne kervel. Vermeld werden ook de resultaten van een Tilburgs spooronderzoekje naar insecten: drie nieuwe soorten voor Nederland.

Naar aanleiding van het Tilburgse stadsnatuurboek ging in 2006 een groep KNNV-ers op nader onderzoek in de Spoorzone. Zij signaleerden binnen de ringbanen zandoogje, jacobsvlinder, zwartsprietdikkopje, geelsprietdikkopje, pluimvoetbij, bijenwolf, sikkelsprinkhaan,. knotssprietje, rode heidelibel, zwarte heidelibel en diverse andere interessante insectensoorten. Spectaculaire verrassingen leverde ook de nadere determinatie van korstmossen met stedelijke en gemeentelijke zeldzaamheden als sneeuwroem, rendiermossen en bijzondere bekertjesmossen. Op paddenstoelengebied vonden ze binnen de ringbanen onder andere vliegenzwam, berkenboleet, baardige melkzwam, zwartgroene melkzwam, schotelrussula, zandvezelkop, blauwplaat stropharia en de nog niet eens in het Nederlands benoemde ‘Leocarpus fragilis’. Het belang van de Spoorzone als corridor zagen ze met name ook gedemonstreerd door mollen. Via de spoorlijn kwamen ze in 2006 tot aan de Jan Heijnstraat. Konijnen zaten er in 2006 nog tegenover het station langs de Lange Nieuwstraat. Gedegen werden ook de vogels onderzocht. Tussen Station-West en het hoofdstation broedden in de spoorzone braamsluiper, grote bonte specht, scholekster en boerenzwaluw. Ook buizerd en groene specht kwamen via het groen langs de spoorlijn tot binnen de ringbanen! Het boek ‘Tilburg daar leeft meer dan je denkt’ noemde eerder al als exclusieve spoorzonevogels voor de stad gekraagde roodstaart, fitis en grasmus. Kortom: je moet nogal wat systematisch verzwijgen om de conclusie ‘er leeft meer dan je denkt’ te kunnen vervangen door ‘niets dat de moeite waard is’. Zelfs de lokale caféaandacht voor ‘milieu’ leerde ons dat door Hans Dorrestijn beschreven verre vogelreizen belangrijker zijn dan publicaties over stadsnatuur vlak bij huis. Maar op deze website en in het Natuurmuseum schenkt al maandenlang een videofilmpje speciale aandacht aan de Tilburgse spoorwegnatuur. En bij deze staat het hier nu duidelijk ook geschreven én geïllustreerd: de ketting van groene natuurschakels langs de spoorlijn is van buitengewone waarde voor de Tilburgse stadsnatuur en de Tilburgse biodiversiteit .

Alle berichten van deze auteur

Reacties

8 reacties op “Zeurtine”

 1. cees avatar
  cees

  het lijkt tilburg zeikt wel

 2. Ted avatar
  Ted

  Met de redding trad de rot van TilburgZ in.

 3. Ted avatar
  Ted

  Hoeveel heef EX-RAADSLID Roos eigenlijk bijgedragen aan de rot?

 4. Paulvan Est avatar
  Paulvan Est

  En hoeveel Ted?

 5. Ruevert avatar
  Ruevert

  nutteloze non reactie Ted. Ik raad je aan maar eens een goede therapeut op zoeken. Ze staan overigens ook in het telefoonboek.
  Sterkte en beterschap.

 6. cees avatar
  cees

  En, zoals verwacht, geen enkele reactie van de raadsleden. Laten zich door het college en de griffie compleet wezenloos en inhoudsloos op excursie door de spoorzone leiden.

 7. Henk Kuiper avatar
  Henk Kuiper

  Nee maar! “Die stijl is goed te pruimen”, lees ik hier. Ook Paul van Est zal dan wel tevreden zijn met de manier waarop ik de dingen hier in 2007 nog zei. Maar werd er toen dan wél geluisterd? Het is achteraf werkelijk alsof een campagneteam zat te bestuderen waar ik me enthousiast over uitliet om daar dan vervolgens zo ruig mogelijk in te grijpen en zo ruig mogelijke verdere plannen voor te ontwikkelen! Die boerenzwaluw – de enige in de stad en o zo typerend voor Tilburgs ontstaansgeschiedenis en boerenverleden – is prompt en effectief de stad uitgejaagd. Net zoals de in mijn boek als nog levend agrarisch verleden bezongen roeken in het Wilhelminapark! En hoe vaak zie ik bij mij langs het spoor in de meer dan gehalveerde bosstrook nog de groene specht, de appelvink, de fitis of de gekraagde roodstaart? Laat staan de draaihals of het hier destijds nog beschreven bladkoninkje. Met name met de in latere stukjes nog bejubelde stadsnatuur werd meteen korte metten gemaakt. De door mij beschreven ‘stadsbuizerd’ die hier leek te gaan zorgen voor het eerste broedgeval in de stad laat zich niet meer zien na een hele reeks ingrepen waarover in krant, Milieucafé et cetera met geen woord werd gerept. En wat lezen we over die realiteit in de Nota Biodiversiteit? Wat vinden we daar concreet terug over natuurwaarden zoals door mij beschreven in het hier nog eens boven water gehaalde stukje of beschreven in mijn boek? Wat voor actie werd er zelfs tegen mij ondernomen toen ik probeerde in en naar de gemeenteraad nog iets over een en ander te zeggen! Mijn hele boek heeft echt alleen maar averechts gewerkt: enorme intensivering daarna juist van de T campagne! En is er in de huidige campagneomstandigheden nog de sfeer en veiligheid voor die enthousiaste toon van ‘kijk eens wat voor moois we nog hebben’? Niet alleen bij mij, maar bij heel veel mensen zie ik dat ze op allerlei fronten totaal worden geremd en geblokkeerd in leven, waarden en bewustzijn buiten het eenzijdig gepropageerde en doordrammende reclamepakket T. Bestuurders, raadsleden doe wat. Wanneer worden we bevrijd van de T, de corruptie, de totale reclamehersenspoeling van de hele bevolking?

 8. Paulvan Est avatar
  Paulvan Est

  De oude vuilstort onder het Leypark ziet er nu enorm boeiend uit zag ik gisteren. Maar o, wat een enorme bomen zijn daar omheen weer tot nu toe zelfs nodeloos gesneuveld, tranen schoten in mijn ogen. Laten we hopen dat die kantoorkolossen hier nooit zullen verrijzen, leve de onroerend goed-crisis!