Geplaatst

De jongerencultuurwerkplaats Hall of Fame moet voor 1 november weg uit de voormalige Vormenfabriek aan de St. Ceciliastraat. De tijdelijke bouwvergunning loopt dan af. "En die kunnen én mogen we juridische gezien niet verlengen. Ongelooflijk vervelend", stelt Marieke Moorman (PvdA, jongeren). " We wisten dat die vergunning na vijf jaar zou aflopen. Maar we zijn zo met andere dingen bezig geweest, dat niemand daar alert op is geweest."

Toch een vreemd verhaal. Op 29 september van het vorige jaar meldde wethouder Moorman in de commissie maatschappij: "In het collegeakkoord is er van uitgegaan dat de Hall of Fame zo lang mogelijk gebruik kan maken van de huidige lokatie. Onlangs is gemeld dat de bouwvergunning voor de Hall op 1 oktober 2009 afloopt. Dit betekent dat bekeken zal moeten worden hoe hiermee moet worden omgegaan."

En nog sterker: Moorman vervolgt: "In 2005 is doelbewust gekozen voor het verlenen van een tijdelijke bouwvergunning, wat betekent dat de Hall of Fame op basis daarvan legaal van het gebouw gebruik maakt. Dat wordt anders als op 2oktober 2009 de tijdelijke bouwvergunning vervalt, waardoor de juridische basis wegvalt en het oude bestemmingsplan in werking treedt. Het college zal hiermee aan de slag gaan en niet wachten tot volgend jaar."

Het is ook bekend dat de gebruikers van de Hall of Fame zelf al jaren weten dat ze weg moesten uit de voormalige Vormenfabriek. Al in 2007 was er de lokatie aan de Ringbaan Noord 7/11 in beeld (voormalig Remmerscomplex) als nieuwe lokatie voor de Hall of Fame. De huur voor de St. Ceciliastraat liep tot 1 januari 2008 en is daarna "nog eenmaal verlengd tot 1 januari 2009" (collegebesluit)

Het pand aan de Ringbaan-Noord was medio 2004 gekocht met subsidie van het ministerie van BZK onder de voorwaarde dat er een bedrijfsverzamelgebouw zou worden gerealiseerd. Maar de gemeente vond dat die bedrijfs-bestemming geen priorieit meer had: in de rechterhal zou het skatepark komen en in de linker het theatergedeelte. Volgens een woordvoerder zou het ministerie daar niet moeilijk over doen: "Ze kijken er gewoon niet meer naar."

Op 11 februari 2008 zegt wethouder Moorman tijdens een vergadering van de commissie Maatschappij dat er GEEN ANDERE EN BESCHIKBARE EN GESCHIKTE LOCATIES VOORHANDEN ZIJN DAN HET REMMERSCOMPLEX. Iedereen en alles was dus op de hoogte en die conclusie staat dus nogal haaks op de uitspraak: "Maar we zijn zo met andere dingen bezig geweest, dat niemand daar alert op is geweest."

Maar toen kwam het agendapunt van het Danshuis Station Zuid, zoals behandeld in de commissie maatschappij eind 2008: De voorwaarde die verbonden is aan de vestiging in Tilburg is dat de gemeente voor een groot gedeelte de huisvesting waarborgt, deels door financiën, maar vooral door het scheppen van goede huisvestingsmogelijkheden. Gevraagd wordt 2.5 miljoen voor de verbouwing van het Remmerscomplex. De claim van de Hall of Fame op de gebouwen, is daarmee ‘komen te vervallen’ volgens cultuurwethouder Hugo Backx.

De Lijst Smolders Tilburg vraagt of niet een deel van het complex nog in beeld is voor bepaalde functies van de Hall of Fame. De fractie baseert zich daarbij op ambtelijke informatie: 1 van de 2 hallen zou voor de Hall of Fame bestemd kunnen worden. "Een misverstand," zegt Hugo Backx.

De juridische basis van de huur van de Hall op de huidige lokatie is dus vervallen, er is geld gereserveerd voor de verhuizing van de Hall naar de Ringbaan-Noord, de kapers van het danshuis komen voorbij en krijgt miljoenen om dit ‘bedrijfsverzamelgebouw’ te herinrichten.

Zeer waarschijnlijk wisten de mensen van het danshuis goed de weg op het stadhuis. Wie weet, is er wel met vertrek naar een andere stad gedreigd, zoals ook de Sportacademie deed. (en echt ging). Is de Hall of Fame geslachtofferd?

Reacties

13 reacties op “Hall of shame”

 1. chris avatar
  chris

  Zo ja

 2. ruevert avatar
  ruevert

  Door de ongelofelijke lakse houding en desinteresse van het ambtenarenkorps vervliegen alle kansen en mogelijkheden in dit dorp. De bewakers van de stad; de politiek loopt grotendeels gewoon mee. Het is toch heel simpel op datum x verloopt de termijn, dus een of half jaar daarvoor in de agenda noteren. Actie nu. Maar het wordt niet raadsbreed gedragen en partij politieke zaken zijn belangerijker dan het bestuur van de stad.
  Voor de goede orde the hall of Fame is maar een heel onbelangrijk onderdeel van de stad, maar als je ergens voor kiest moet je wel de verwachtingen en beloften waar maken. Helaas regeert de desinteresse en gebrek aan daadkracht op alle fronten. Ik vraag mij werkelijk af of de stad niet beter af is zonder ambtenaren en politiek die het navelstaren tot kunst hebben verheven.

 3. Frika Del avatar
  Frika Del

  Ruevert die zich opwerpt voor de Hall of Fame…!?
  Ik viel van mijn stoel.

  Tot de zinsnede "Voor de goede orde the hall of Fame is maar een heel onbelangrijk onderdeel van de stad".
  Toen werd het ware motief van Ruevert, zijn weerzin tegen alles wat ook maar een beetje links van uiterst rechts is, weer net zo oppervlakkig als al zijn vorige gal.
  Ruevert, jij spat nog eens van puur opportunisme uit elkaar.

 4. arjen avatar
  arjen

  Je kunt er vergif op innnemen dat straks de panden van voormalige drukkerij Zwijssen aan de Gasthuisring in beeld komen. Daar is nu al een broedplaats van ateliers gerealiseerd, maar en schijnen nog halletjes vrij te zijn.

 5. ruevert avatar
  ruevert

  @ frika del (synoniem van onkundoloog)
  Leuk dat ik jou weer heb kunnen prikkelen te ontworstelen uit jouw lethargisch bestaan.
  Maar voor alle duidelijkheid, als een goed aanhang(st)er van de zelfingenomen navelstaarders pik je er weer een detail uit.
  Op de schaal van wat er zoal gebeurd in T. is de Hall natuurlijk niet echt belangrijk, maar ontslaat je niet van de plicht etc.
  Lijkt mij geen rechtse boodschap, eerder het falen van links.
  En als je een oplettend lezertje was geweest, wist je niet links, niet rechts en zeker niet recht door zee, is mijn motto
  Het ga je goed

 6. chris avatar
  chris

  Die mensen van de Hall of Fame zijn door de PvdA gestraft voor hun verzet tegen de kap van de esdoorn op de Vijfsprong!

 7. onkundoloog avatar
  onkundoloog

  @ruevert
  hahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha

 8. veerle avatar
  veerle

  Nog maar kort geleden was het enige dat de LST met de Hall wilde er een bom op gooien. Is dit oprecht voortschrijdend inzicht, Arjen, of nog steeds alleen zeiken op een coalitiepartij?

 9. arjen avatar
  arjen

  @veerle
  De LST pleit al jaren voor facilitering van de Hall of Fame na dat jarenlange gesleep met die groep jongeren via de Hasseltkerk, het voormalige zwembad aan de Ringbaan-West etc.
  En wat die lokatie aan de St Ceciliastraat betreft, daar zijn we niet perse aan gehecht Evenmin aan een lokatie perse in de Spoorzone. Zeiken op een coalitiepartij was vroeger (voordat ze zelf in de coalitie ging zitten) overigens heel goed besteed aan de SP.

 10. chris avatar
  chris

  vreemde reactie van veerle.. ze zou toch blij moeten zijn met steun voor de hall of fame. maar nee, nu mag je opeens geen kritiek meer hebben op een coalitiepartij!!

 11. veerle avatar
  veerle

  @Arjen en Chris: Als het nodig is,zeikt de SP nog steeds op coalitiepartijen. Zoals nu op de PvdA vanwege de Hall. Als een bestuurder, politicus of partij iets niet goed doet, moet daarop gezeken worden. Coalitie of niet.

 12. veerle avatar
  veerle

  Heel blij met de ommezwaai van de LST, echt, maar een fractiegenoot van Arjen wilde nog niet zo lang geleden het liefste een bom erop en ook Smolders vond de Hall maar niks. Gelukkig is Arjen er nog.

 13. Dr. Dokter avatar
  Dr. Dokter

  Dit past in de lijn van het voortgaande gesleep met jongeren. Zolang ze aan hun nieuwe honk timmeren, zijn ze van de straat. Mag ik in herinnering roepen hoe ze uit het oude zwembad aan de Ringbaan West waren gewieberd. Toenmalig wethouder Hans Jansen sloot het water af en zei toen dat het pand niet brandveilig was. Eruit moesten ze, want er zou gebouwd gaan worden. En toen ging het ons nog economisch voor de wind.