Geplaatst

Onze winterhulp van de afgelopen jaren heeft al geleid tot compleet nieuwe vogelsoorten in de stad. Een van de opvallendste is te zien nu onder de brug waar de Ringbaan Oost over het Piuskanaal gaat.

In het laatste opengebleven water daar probeert een groepje meerkoeten nu de winterkou te overleven. Het lijkt misschien heel gewoon, maar historisch gezien is het heel bijzonder.
Deze vogels zag je hier vroeger in de omgeving alleen buiten de stad, zoals op het Leikeven, Plakkenven of Bankven. En in de winter trokken die vogels weg. Ook al was het een zachte winter, dan verhuisden ze ’s winters naar de kust.

Maar meer en meer ontdekte de meerkoet de voordelen van de menselijke woonomgeving, de voordelen van mee-eten met de tamme eenden en ganzen. Daarvoor moesten ze wel hun schuwheid en angst voor de mens overwinnen. Maar voor de koeten die dat deden werden de winterproblemen aanzienlijk minder. In plaats van wegtrekken en overwinteren aan de kust, bleven ze voortaan in de stad. Meer en meer ook gingen ze gewoon broeden in de stad, pal naast woonboten of zelfs op drijvend afval in stadsgrachten. Langs het kanaal en in de Piushaven heeft ook Tilburg tegenwoordig broedende meerkoeten in de stad. En onder de kanaalbrug van de Ringbaan Oost zie je nu dat die vogels er kennelijk met dit winterweer niet over peinzen om nog weg te trekken.