Geplaatst

Na jaren van zachte winters nu toch ineens sneeuw en ijs. In de natuur is het nu buitengewoon spannend. Hoe overleven bijvoorbeeld waterhoentjes op al die plekken waar het water nu veranderd is in ijs? Zelfs de ijsvogel is in de problemen. Waar vangt hij nog zijn dagelijkse visje? De naam ‘ijsvogel’ dankt hij aan het feit dat mensen hem ’s winters dood of bijna dood op het ijs vonden. Er gebeurt nu wat in de natuur en overal zie je nu bijzonder gedrag om te overleven.

De belangrijkste overlevingsstrategie is wegtrekken. Honderduizenden vogels hebben het bevroren Nederland de afgelopen dagen verlaten. Zelfs vogels die diep vanuit Rusland al helemaal naar hier waren getrokken, zoals de hierboven afgebeelde tafeleend. In de Russische broedgebieden van deze eend wordt het elk jaar Siberisch koud. En dus trokken die communistische eenden destijds zelfs jaarlijks het ijzeren gordijn over om te overwinteren in kapitalistische landen met een milder klimaat, waaronder Nederland. Maar wat moeten de tafeleenden nu ook hier de plassen dichtvriezen? Wegtrekken naar gevaarlijke jachtgebieden waar de tafeleend nog gewoon op tafel wordt opgediend?

Een optie is voor veel vogels ook om de jachtvrije en relatief warme stad op te zoeken.
Daar zijn sneeuwvrije plekken waar je als vogel kunt profiteren van de vele kruimels die de mensen daar bewust of onbewust achterlaten. Vaak is in de stad ook nog wel ergens open water. Bijvoorbeeld onder bruggen, bij concentraties van tamme ganzen of op een kanaal dat met ijsbrekers wordt opengehouden. Bij de kanaalbrug aan de Oude Lind zorgen deze drie factoren daar zelfs gezamenlijk voor open water nog. En wie waren daar nu tussen de ‘wilde’ eenden en de tamme ganzen aan tafel aangeschoven: twee tafeleenden! Of ze echt helemaal uit Siberisch Rusland komen weten we natuurlijk niet, maar wie weet komen ze midden in Tilburg toch de winter door als we ze helpen met wat waterplantjes en een glaasje wodka,

In elk geval heb je zo in deze winter nu overal verrassingen, vogels ineens op onverwachte plekken en met bijzondere gedragingen om de winter te overleven.