Geplaatst

Helaas toch echt schizofreen

"Schizofrenie", was een van de kwalificaties die oud-burgemeester Brokx destijds plakte op mensen met opvattingen buiten de kaders toen van ‘Tilburg Moderne Industriestad’. Ik was zelfs een dusdanig geval dat brieven van mij als volkomen vanzelfsprekend en volgens officieel collegebesluit niet eens werden beantwoord. Dankzij Alard Govers is nu het bewijs geleverd dat Brokx destijds groot gelijk had! Ik lijd echt aan schizofrenie!

Ik ken Alard Govers als medewerker Milieucafé, maar sinds kort ook als man achter de website ‘Another brick in the mall’. Neutrale en onafhankelijke informatie over de mall, zo lazen we. Waarlijk een prestatie. Want wat is er al niet geïnvesteerd in reclame voor die mall en de daarvoor vereiste consumptiemenTaliTeiT! Hoe bewaar je dan op een website toch het neutrale evenwicht tussen reclame en ‘reclamevrij’! Kun je voor je pagina’s zomaar titels kiezen als "another brick in the mall,", "poll on the mall", "mallblog", "mallchat", "mallart", "mallard" enzovoort? Of verkondig je dan al de boodschap dat we voor die mall de Nederlandse taal zelfs moeten vervangen door de taal van het land der shopping malls?

In elk geval uitte ik toch mijn twijfels over die neutraliteit. Maar wat zag ik daarna: ik had kennelijk waanvoorstellingen gehad. Concrete zaken waarover ik schreef waren op de website niet meer te zien. Ik beeld me dingen in, zo concludeerde Alard Govers in een speciaal aan mij gewijd stukje ‘Kuiperij rond de mall’. En ik was zelfs nog zo "pedant" om te denken dat wat ik me had ingebeeld de werkelijkheid toch was. Ik beeldde me zelfs in dat de webmaster zijn website intussen zo had veranderd en aangepast dat het nu inderdaad léék alsof ik me dingen had ingebeeld.

En het werd nog erger! Ik zag vervolgens in mijn waanvoorstellingen onder het stukje ‘Kuiperij’ nog eens een uitgebreide, naar mij gerichte reactie van de webmaster. Daarin las ik dusdanige uitlatingen dat ik zelfs reageerde met het stukje ‘Ongelofeloos pedant’. Maar vooral dat stukje brengt nu pijnlijke feiten aan het licht. "Je citeert allemaal dingen die nooit gezegd zijn", zo werd ik door een ernstig verontruste lezer opgebeld, "die hele reactie waar jij het over hebt bestaat in werkelijkheid niet". Ja, ook die hele reactie had ik me dus weer ingebeeld. Ook een latere reactie, waarin iemand het nog voor mij op nam, bleek bij nader inzien pure inbeelding te zijn geweest.

En zo is het natuurlijk met alles wat ik hier tot dusver geschreven heb! Hoe is het anders mogelijk dat u daar nooit iets over terugleest in het Brabants Dagblad. Hoe is anders te verklaren dat u daarover niets terugvindt in de gemeentelijke geschiedschrijving, nota’s, rapporten, de pas verschenen T-encycliek. Waarom hebben door mij onthulde praktijken nog nooit geleid tot vervolging van bestuurders en ambtenaren, excuses aan de bevolking?
Omdat ik alleen maar zélf het probleem ben. Of het nu gaat om reclamecorruptie of sensationele archiefgegevens over bijvoorbeeld een "Oranjeboom", "Vrijheidsboom", "Levensboom", dat alles bestaat natuurlijk alleen maar in mijn gespleten geest.
Volkomen terecht ook dat mijn stadsnatuurboek zelfs in Alards Milieucafékring geen aandacht kreeg. Pas nu zie ik dat wat ik in dat boek beschrijf in werkelijkheid helemaal niet bestaat. Het groene Quirijnstoktracé, de tuin van de Fraters, de variatie in het Groenewoudpark enzovoort, enzovoort: bij nader inzien waren het allemaal groene waanideeën. Ik beeld me voortdurend van alles in! Ja, ik verbeeld me zelfs dat Tilburg meer is dan een ‘T’. Zoals Brokx destijds al zei: schizofrenie.

Reacties

16 reacties op “Helaas toch echt schizofreen”

 1. henk avatar
  henk

  @Ren

 2. bramvanbeurden avatar
  bramvanbeurden

  gestoord he

  heb je wel eens gehoord van de 'nagging research'
  hier heb je een handige link: http://nl.youtube.com/watch?v=Hi63rXnuWbw
  voor kleine kinderen!

 3. avatar
  Anoniem

  @Henk. Ik ben een ouder van twee opgroeiende kinderen. Ik als ouder durf wel te beweren als je niet oppast, dat de opvoeding dan wordt overgenomen door de commercie. Want al hun vriendjes hebben w

 4. chris avatar
  chris

  Tjonge, jonge Henk wat een compleet gestoorde reactie weer!

 5. henk avatar
  henk

  Jij hebt zeker geen kinderen Hein?
  Er is geen generatie ooit zo met reclame bestookt als de nu opgroeiende jeugd. Afwijken van de gepropageerde reclamenormen is in feite praktisch en psychisch (sancties van schelden, pesten enzovoort) nauwelijks nog mogelijk.
  Maar als ouder zul je natuurlijk niet zo snel zeggen dat dat de opvoeding van je kind is overgenomen door de commercie. Laat staan dat je gaat zeggen dat je kind ge

 6. henk avatar
  henk

  Laat ik het hier eens naar een hoger niveau tillen, dacht Hein. Het zal hem niet meevallen.

 7. hein van der schoot avatar
  hein van der schoot

  Ongeveer anderhalf jaar geleden schreef iemand hier op TilburgZ onder deze weblog dat reclame niet echt een probleem is. Die persoon, een voorlichter op het gebied van natuur en milieu, stelde zelfs dat we de andere kant op moeten kijken als gemeentelijke promotiecampagnes ons niet bevallen. Toevallig verscheen er die zelfde dag een artikel in NRC Handelsblad over de vergaande gevolgen voor de samenleving van alomaanwezige reclame en totale marketing. Als reactie plaatste ik toen de volgende citaten uit het krantenartikel:

  ‘Cultuurcriticus Neil Postman plaatst George Orwell en Aldous Huxley tegenover elkaar, in een poging het ware gevaar van de door de cultuurindustrie geproduceerde conformiteit af te schilderen: ‘Er is geen Big Brother nodig om mensen te beroven van hun autonomie, hun volwassenheid en hun geschiedenis (

 8. henk avatar
  henk

  Isset mee jou ok zo

 9. ilburg.nl avatar
  ilburg.nl

  Wacht efkes, dan goan we samen Henk.
  groetjes,
  Theo

 10. henk avatar
  henk

  Het wordt alsmaar erger nog met mijn wanen. Ik meen hier nu zelfs te lezen…
  Ach, laat maar zitten, ik ga onmiddelijk een spoedbezoek brengen aan mijn therapeut.

 11. onkundoloog avatar
  onkundoloog

  Schizofrenie?
  Nee Henk jij lijdt niet aan schizofrenie.
  Jij lijdt aan openbare dronkenschap, chronische depressie, bipolaire stoornis, paranoia, von munchhausen by proxy, narcisme, MPS=Meervoudige Persoonlijkheidsstoornis, niet aan PMS Pre- of PostMenstrueel Syndrroom, nogmaals je lijdt NIET aan PMS, gelukkig, Borderline stoornis, Syndroom van Asperger, ADHD, Angststoornissen, Autisme….
  ………………………………. ik ga hier niet de hele DSM-IV opsommen, maar duidelijk moge zijn, dat elk ziektebeeld opvattingen en gedrag buiten de kaders vertoont
  Brokx en elke andere bestuurder vertonen de gehele dag door gedrag en opvattingen buiten de gangbare kaders, want ze verzinnen aan de lopende band MALLE idee

 12. onkundoloog avatar
  onkundoloog

  juist gesproken allard
  neem het ter harte arjen

 13. avatar
  Anoniem

  Alard en Henk, wat lijken jullie toch veel op elkaar in de manier waarop jullie je gelijk willen halen en in de manier waarop jullie elkaar aanspreken.

  Yoyeux Noel, Mery christmas, Frohe Weihnachten, Feliz Navidad, vrolijk kerstfeest………

  En vooral een mild, gezond, eigenzinnig, gelukkig, inspiratievol, en realistisch nieuw jaar toegewenst!

 14. ilburg.nl avatar
  ilburg.nl

  Leuk eigenlijk.
  Hij wist zijn eigen overbodige retoriek (belangrijk)en dat doet hij omdat hij de onzin (per definitie onbelangrijk) van anderen ook verwijderd. Hoezo ignorantie en arrogantie. Waarom komt het beeld van de alfabetdracula, die ik vroeger met de kiendjes nog wel eens rond bedtijd langs zag komen, op mijn netvlies..? Toetsenbordend en hyperend aan zijn woordorgeltje?
  Het stond er echt Henk, vandaar ook mijn ongewoon felle uithaal….
  Gewoon doorgaan Henk, doen wij ook. Het blijft helaas lijken op dweilen met de kraan open en dan moet je *merde* steeds opnieuw die dweil uitwringen. Wat niet beseft wordt is dat het misschien niet zoveel helpt, op het eerste gezicht, maar de dweil niet keer op keer opnieuw uitwringen zal op zeker het water aan de lippen brengen. En als dan het neusbruggetje bereikt wordt is dat die brug te ver.

  Trusten Henk en morgen, net als vandaag gezond van lijf en geest weer op,
  Theo

  En ge moet mar zo denken, ze kunnen beter over oew fiets l*llen dan over oewe l*l fietsen.

 15. Alard Govers avatar
  Alard Govers

  Inderdaad. Gewist.
  Als je meent de onzin van anderen te kunnen verwijderen, moet je ook het lef hebben je eigen overbodige retoriek te wissen.

 16. arjen avatar
  arjen

  Ik mis inderdaad een reactie van Alard Govers op zijn eigen stuk, waarin hij zich beklaagt dat je daar niet snel genoeg op reageerde. Gewist.