Geplaatst

Het wordt oorlog zou je denken en met name het MKB is kennelijk buitengewoon oorlogzuchtig. In de tot shopping mall te ontwikkelen munitiedepots lag blijkbaar toch nog munitie opgeslagen. En die is nu kennelijk in handen gevallen van het MKB. Ja, die lui gaan daarmee nu raadsleden bewapenen! Het gaat zelfs om speciale anti-mall-munitie! Met een duidelijke kop stond het zaterdag in het Brabants Dagblad. Wat gebeurt er in vredesnaam in Tilburg!?

Omtrent de mall wordt de discussie nu nog meer verengd tot een ordinaire concurrentiestrijd, omzetverschuivingen van de ene naar de andere partij. En in die opgeblazen schijndiscussie geeft het BD verder invulling aan haar reclamecontract. Dus kregen we zaterdag naast de vrolijk gekleurde boodschappentasjes weer professionele berichtgeving, nu over het MKB.
De argumenten van het MKB zijn niet de mijne, maar hoe ze zaterdag in de krant kwamen was toch wel weer heel bedenkelijk. Hier volgen kop en aanhef:

MKB levert raad op valreep nog wat anti-mall-munitie
Tilburg – Nog maar eens een onderzoek naar hoe Tilburgers denken over de shopping mall. Ontwikkelaar OVG deed het eerder. Uitslag positief. MKB Nederland, MKB Brabant en Mitex (de modebranche) kwamen er gisteren mee. Uitslag negatief.

Meteen in de kop wordt al de toon gezet. En vervolgens begint het artikel met "Nog maar eens een onderzoek…". Daar klinkt de overbodigheid al meteen in door. "Ontwikkelaar OVG deed het eerder", zo lezen we ook prompt daarna. En daarbij wordt niet zoals bij "MKB" gesproken van "OVG", nee zij krijgen een ‘titel’. Zij zijn "ontwikkelaar". En dan gaat het er niet om dat ze juist meer dan tien hectare bos willen slopen en dat die titel niet terecht zou zijn. OVG krijgt een titel en MKB niet. Ook daarmee moet de lezer bij de ene partij een ander gevoel krijgen dan bij de andere partij. Het onderzoek van OVG noemt de krant "positief", het onderzoek van MKB "negatief", terwijl je het net zo goed andersom kunt presenteren of met termen die niet tegelijk een waardeoordeel suggereren. OVG is van "eerder" en MKB van "gisteren", zo wordt ons in feite ook ingefluisterd. Zoals hier eerder al aangetoond en duidelijk gemaakt: het Brabants Dagblad brengt inzake de mall geen normale berichtgeving, maar laat zich betalen voor tendentieuze berichtgeving, uitgekookte teksten van professionals in de reclame.

In het verdere artikel blijken door de journalist ook kritische vragen te zijn gesteld! Op zich een goede zaak. Maar waarom valt dit ineens zo op? Omdat het eerder naar de andere partij helemaal niet gebeurde. "Dat klopt niet", zo schrijft de journalist zelfs ergens als conclusie van de krant tussendoor. Maar zo moet je dan ook persberichten van OVG meteen voorzien van ‘wederhoor’ en redactionele correcties. Dat dit in het ene geval wél en in het andere geval niet gebeurt, d á t  klopt niet. Wél of geen mall? De betaalde reclamemunitie waar de krant ons telkens weer mee bestookt, dat moet eerst tot op de bodem worden uitgeplozen en uitgediscussieerd.