Geplaatst

De waskracht van Vreeman

"Nieuw", "nieuw", zo spatte het in witte sterren van de reclameborden. Alsof het om een wasmiddel ging, zo presenteerden de billboards in 2004 in stralend witte letters de nieuwe burgemeester. Naast zijn portret prijkte ook nog eens een stralend schoongewassen, smetteloos witte ‘T’. Vreeman zou de stad wel eens schoonwassen, leek het. Iedereen was benieuwd naar de waskracht van dit nieuwe product.

"Tilburg moet ophouden met zijn symbolen afbreken", zo spatte meteen bij zijn aantreden het schuim er van af. En in het bijzonder doelde Vreeman op de Lindeboom!! Maar een schuimbekkend Brabants Dagblad waste hem onmiddellijk de oren, maakte hem meteen duidelijk wat in deze stad wel en geen media-aandacht meer kreeg. De nieuwe burgemeester dreigt onze symbolen af te breken, zo was zelfs de echo in de krant. Vreeman besefte hoe de symboolbetekenis van de Lindeboom omlaag was gehaald ter meerdere glorie van allerlei vervangend surrogaat in de commerciële sfeer. Dus relativeerde hij de betekenis van het ineens zo naar voren geschoven reclamebedenksel van plaatselijke ondernemers in de alcoholbranche (kruikenzeiker). Oei, oei, oei. Dat kon toch echt niet, zo werd met reclamegeld van onder andere ‘Schrobbelér’ door het Brabants Dagblad meer dan duidelijk gemaakt.

Al vóór zijn officiële aantreden kreeg Vreeman op de reclameposters het etiket ‘T’ opgeplakt. En daar diende hij zich wel naar te gedragen. In de reclame-uitingen ging de ‘T’ hand in hand met de kruikenzeiker en werd de Lindeboom juist door een T vervangen en doorgekrast. Vreeman kon dan ook uiteindelijk weinig anders dan instemmen met het slothoofdstuk "de T van Tilburg" in de recente ‘historische canon van Tilburg’. "Ook hij (Vreeman) is er inmiddels van overtuigd dat de Tilburger zijn eigen identiteit niet moet verloochenen", zo lezen we daar als het gaat over de kruikenzeiker, nadat we ook in eerdere hoofdstukken nergens iets hebben gelezen over de Lindeboom. Tja, wat moet je nog als reclame- en campagnegeld zelfs de geschiedschrijving bepaalt?

Of gaat Vreeman op een verschrikkelijke manier wraak nemen? Heeft hij plechtig tegen zichzelf gezegd: "dan deze corrupte stad helemaal naar de mallemoeren’? Ja, hij liet zich onlangs inhuren als reclamejongen voor een mall in Tilburg, met een optreden zelfs in een als "debat" gepresenteerde propaganda-avond. En hij liet zich kennelijk betalen om daar de gekste dingen te zeggen. Publiekelijk verklaarde hij dat mensen van die mall gelukkiger zullen worden. ‘Mensen gaan er heen, dus willen ze dat en dus worden ze gelukkiger’, zo was de redenering. Niet te geloven. Daarmee is dus het bewijs geleverd dat we ook van sigaretten, alcohol en heroïne alleen maar gelukkiger worden, en van koopverslaving en overconsumptie nóg gelukkiger. Je kiest een verkeerd wasmiddel, maar wordt er gelukkiger van, want je hebt het gekozen! Toch slim geredeneerd van onze burgemeester Want ook de ‘waskracht’ van Vreeman zal ons dus nooit teleurstellen: we hebben het ‘wasmiddel’ zelf gekozen.