Geplaatst

BLOEMSTRAAT

Vrijwel onopgemerkt betrad hij de leeshoek in de bibliotheek. Zijn gelaat was grotendeels door baardhaar aan het zicht onttrokken, en hij droeg een wat verschoten windjack, dat hij aan de kapstok hing. Hij pakte een willekeurig tijdschrift, ging aan een willekeurige tafel zitten, en sloeg het tijdschrift op een willekeurige bladzijde open. Hij las echter niet. Hij haalde diep adem, en hief een waarschuwende vinger tegen de TL-lamp boven zijn tafeltje. De TL-lamp leek zich er echter weinig van aan te trekken. De man snoof nog wat dieper, en zwaaide nog nadrukkelijker met zijn vinger. Hij bleef deze handeling met een stijgende frequentie herhalen.
Zijn snuivende geluiden namen hierbij in heftigheid toe. Ook kwam hij steeds verder overeind.
Een jonge surveillante kwam vragen of hij de omzittenden geen overlast wilde bezorgen.
,,U bent van de regels van de piloot!" bulderde de man terug.
,,U bent van de regels van de Bloemstraat! U bent van prinses Margriet van Poels! U moet mij  niet lastigvallen!"
,,Komt goed, hoor, meneer" sprak de surveillante, waarna zij weer verdween. Even later keerde zij terug met zwaarder geschut in de vorm van een meer ervaren medesurveillante. Deze vertelde de man dat hij hier gerust mocht komen lezen, maar wel rekening met anderen diende te houden. Het was niet aan hem besteed.
,,U bent van de regels van de Bloemstraat! Ik kom om kwart voor zes binnen, en u komt mij om kwart voor zes lastigvallen! U probeert mij weg te krijgen!"
,,Nee, meneer, ik zei net dat u hier wel mag zitten, maar…"
,,U liegt! Dat heeft u niet gezegd! U liegt! U bent van de regels van de Bloemstraat!"
,,Nee, meneer, ik ben van de bibliotheek."
,,U liegt! U bent van de regels van de Bloemstraat!"
Een toegesnelde mannelijke collega had op zijn G.S.M. al een alarmnummer in getoetst. Dit beeld was kennelijk wel tot de man doorgedrongen, want hij pakte zijn verschoten windjack en verliet voortrazend het pand, op zoek naar een plek waar de regels van de Bloemstraat hem niet zouden hinderen in zijn strijd tegen demonen die niemand zag, behalve hij.