Geplaatst

Zo af en toe leid ik belangstellenden door de bijzondere stadsnatuur achter het Missiehuis en bij het Kromhoutpark. Onder andere leden van Groen Links wees ik een paar jaar geleden op de bijzondere monumentale lindebomen in en rond het Kromhoutpark. Nu staat daar een gemeentelijke informatiezuil.

Vanwege een vette ‘T’ begon ik met enig wantrouwen te lezen. In het Wilhelminapark wordt op zo’n T-zuil gedaan alsof de huidige openheid in het park van oudsher zo altijd bestaan heeft, zo de oorspronkelijke opzet en bedoeling van Springer zelfs was. In de Warande wordt de historische plek van een betekenisvolle lindeboom zelfs gepresenteerd als de oude plek van een uit de duim gezogen jachtpaviljoen! Wat zou ik hier nu weer te lezen krijgen over het unieke feit dat hier in Tilburg maarliefst vijf verschillende vertegenwoordigers van het boomgeslacht ‘tilia’ bij elkaar staan?.

Na de informatie dat hier vroeger een kazerne was volgt inderdaad informatie over de daar nog aan herinnerende bomen. "De monumentale platanen stammen nog uit die tijd"! En verder gaat het alleen om parkelementen als "urban villa’s", "een pergola-brug", "een vlonderpad", "een betonnen pad met flagstone print". Aan alle kanten zie je lindebomen, maar die tellen duidelijk niet meer mee in het door een ‘T’ vervangen Tilburg.

Toch zijn het juist die lindebomen die hier symbolisch en karakteristiek waren voor de kazerne en nog herinneren aan een bijzondere cultuur en traditie in Tilburg. Die lindes zijn hier ooit geplant als verwijzing zelfs nog naar Tilburgs oude Vrijheidsboom en verwijzing naar de herkomst van de naam ‘Tilburg’. Toch buitengewoon merkwaardig dat dan alleen "monumentale platanen" worden genoemd. Er staan vijf keer zoveel lindebomen, bovendien ouder nog dan de platanen. De praktijken bij de ‘Gemeentelijke Lijst Monumentale Bomen’ (zie ‘Discriminatie Ten Top in Tilburg’) nu ook weer op zo’n typisch Tilburgse informatiezuil van het merk ‘T’! Het begrip ‘Til’ met alle middelen voortdurend ontkennen en omlaag halen ter meerdere promotie van de ‘T’! Dat is tot in het absurde de reclamestrategie en reclamepraktijk achter de smerige T-campagne.

"To write or not to write’, zo vroeg ik me in de huidige campagneomstandigheden af. Maar laat iemand in Tilburg toch de taak maar op zich nemen om de campagnekrankzinnigheid hier te blijven signaleren en vast te leggen voor het nageslacht.