Geplaatst

Iedere zichzelf respecterende stad in de wereld doet aan internationale samenwerking; zo ook Tilburg. Het spreekt vanzelf dat het karakter van die samenwerking per land kan verschillen; zo is samenwerking met steden in Japan en China meer gericht op economische samenwerking dan de banden die we hebben met Matagalpa (Nicaragua)en Same (Tanzania). Het nut van internationale samenwerking is meervoudig; economische belangen spreken wellicht het meest tot de verbeelding maar valk de sociale verbanden die er zijn tussen Tilburgers en mensen ”all over the world” niet uit en het belang hiervan ook voor onze stad. Dan de uitwisselingen van goederen, mensen en diensten die als het goed is kennistromen en bewustwording op gang brengen.

Morgen wordt de nieuwe notitie internationale samenwerking besproken. Het voorstel in deze notitie vervangt het eerdere mondiale bewustwordingsbeleid. GroenLinks vindt dat internationale samenwerking inderdaad gelijkwaardiger klinkt dan mondiale bewustwording. De gemeente wil milleniumgemeente worden (zie http://www.milleniumdoelen.nl/) en veel gemeenten zijn al voorgegaan. Wat GroenLinks betreft moet dit geen ”windowdressing”worden. In Eindhoven is er bewust voor gekozen slechts voor twee van de 8 milleniumdoelen te gaan; liever echte resultaten en voor langere termijn dan papieren intenties die in lades belanden. Overigens heef Tilburg een hele goede bodem om milleniumgemeente te worden:Stimuleren van Fair trade initatieven (eerlijke handel) we hebben al een beleggingsbeleid wat erop gericht is te investeren in fondsen voor duurzaamheid en groen, we voeren een ambitieus klimaatbeleid en we voeren mondiaal beleid in samenwerking met lokale partners (de stedenbanden)

 Ook de relatie met Oost-Europa en de problemen die zich voordoen met arbeidsmigranten uit Oost Europa zouden onder deze internationale samenwerking moeten vallen. Hoewel daar wat GroenLinks betreft iets voor te zeggen valt moet het niet zo zijn dat maatregelen voor deze doelgroep uit hetzelfde kleine budget (400.000) moeten komen. Ook het profileringsverhaal: Tilburg meer en beter zich ook internationaal profileren; dat vinden we prima, maar ook hiervoor geldt: uit het grote profileringsbudget van de afdeling promotie en niet uit het budget internationale samenwerking.

Interessant voor al die mensen die zich bezig houden met internationale samenwerking is het beschikbaar stellen van subsidie uit de maatregel”premie op actie” ook voor incidentele internationale activiteiten. Ik heb afgelopen weken gesproken met mensen die activiteiten voor Kenia willen ondernemen, ik ken een hele actieve groep mensen die zich inzet voor gehandicapten in Tunesië en zo zijn er talloze groepen in Tilburg die zich inzetten voor een internationaal doel. Natuurlijk hoeft de gemeente het geld niet te geven aan de doelen op zich maar kan wel de mensen ondersteunen die zich hiervoor inzetten door met kleine bedragen bijvoorbeeld een tentoonstelling mede te financieren of de organisaties bijvoorbeeld via het COS te ondersteunen bij het aanvragen van subsidies. Indirect draagt de gemeente hierdoor bij aan meerdere doelen: participatie, sociale cohesie hier en in den vreemde. het spreekt wat ons betreft als vanzelf dat de initiatieven wel even kritisch moeten worden bezien om te voorkomen dat de gemeente doelen steunt die bijvoorbeeld politiek zijn of indruisen tegen de milleniumdoelen.

Tenslotte de rol van de raad. In alle gemeenten waar stedenbanden zijn (zowel economische als mondiale bewustwordingsbanden) zijn raadsleden op één of andere manier hierbij betrokken. In Tilburg zijn raadsleden wel atijd betrokken bij de banden met Japan maar nooit bij de banden met de andere steden. GroenLinks kan zich voorstellen dat die banden er wél komen, bijvoorbeeld met raadsleden uit de buitenlandse steden en met de organisaties die in daar en Tilburg actief zijn. Of dat dan in de vorm van een ambassadeurschap is of anders, is afhankelijk van een aantal zaken maar kan alleen maar als raadsleden bereid zijn af en toe op politiek niveau een stapje terug te doen.

Reacties

3 reacties op “Internationale samenwerking”

 1. beschimmeld konijn avatar
  beschimmeld konijn

  @ Marjo: "Of dat dan in de vorm van een ambassadeurschap is of anders, is afhankelijk van een aantal zaken maar kan alleen maar als raadsleden bereid zijn af en toe op politiek niveau een stapje terug te doen."

  Ja, Marjo doe eens politiek een stapje terug en ga een dorpenband aan met een gehucht in Siberi

 2. Jan van Esch avatar
  Jan van Esch

  @beschimmeld konijn
  Marjo moet helemaal geen stapje terug doen want zij is schijnbaar het enige raadslid dat inhoudelijk reageert tijdens een kwalitatief beschamend debat over internationale samenwerking. Als er dorpjes in Siberi

 3. beschimmeld konijn avatar
  beschimmeld konijn

  Laat Marjo maar lekker lansen gaan breken in Siberie met een persoonsgebonden budget voor cultuur.