Geplaatst

Twee weken geleden besloot het college Traverse toestemming te geven voor de start van een begeleide woonvoorziening voor 5 prostitueés in Fatima. Dit besluit komt voort uit een onderzoek met als titel Dot.spot uit 2005 waar mensen van GGZ, GGD en traverse aan hebben meegewerkt. Doel van het project was de problemen van de groep verslaafde en vaak dakloze prostitueés in kaart te brengen.

Uit dit onderzoek blijkt dat de problemen van deze vrouwen zzo ernstig zijn dat ze in hun zelfstandig bestaan worden bedreigd. Er is een vrij breed aanbod aan hulp. Toch maken ze daar geen gebruik van. De drie onderzoekers zijn nagegaan waar dat aan ligt. Kennis hierover is van groot belang om de problemen te lijf te gaan. De doelstelling van dit onderzoeksproject is dan ook steeds geweest de hulp, de zorg en de aandacht voor verslaafde straatprostituees te verbeteren. Vanuit de gemeenteraad is er breed bij het college op aangedrongen de aanbevelingen uit het onderzoek op te volgen en te zorgen voor hulp voor deze groep vrouwen die aansluit bij hun wensen, mogelijkheden én hun behoeften.

Het is erg dat een collegebesluit over een plek voor deze vrouwen zo’n commotie oproept dat je je af moet vragen of de voorziening nog wel kan voldoen aan de eisen: een veilige woon-en leefomgeving voor bovenbeschreven groep.

Het lijkt dat gemeente en Traverse over dit besluit slecht hebben nagedacht en dat daarom deze commotie kan onstaan. De bewoners hebben elkaar op de informatieavond niet in de  gelegenheid gesteld vragen te stellen en hebben dus niet de antwoorden kunnen krijgen die nodig zijn om meer begrip te hebben voor de vrouwen die hier komen wonen. Van goede voorbeelden elders in de stad kunnen we leren. In mijn buurt is destijds een bewonersplatform opgericht om Traverse scherp te houden na ingebruikgename van de gebruikersruimte. Deze bestaat nog steeds en heeft een belangrijke rol bij de ontwikkelingen in de buurt. Een 24-uurs telefoonnummer, meer begeleiders en inzicht in de sancties voor als bewoners zich niet aan de regels houden zijn redelijk eisen lijkt me. Meer informatie is dringend gewenst. Veel vragen gingen bijvoorbeeld over spuiten en naalden maar ik heb me laten vertellen dat de meeste verslaafden echt niet meer spuiten dus die zorg is weg te nemen.

De symbolische betekenis van de Mariaverschijning in Fatima in het licht van dit besluit lijkt me groot maar waarschijnlijk verder niet aan de orde. Ik wens de 5 vrouwen die hun leven een nieuwe richting in gaan geven in Fatima én vooral ook de bewoners een nieuwe moderne Mariaverschijning toe.

Met Onze-Lieve-Vrouw van Fátima wordt de verschijning van Maria aangeduid die tussen mei en oktober 1917 drie keer gezien is door de drie herderskinderen (Zuster) Lucia, Franceso en Jacinta nabij het Portugese stadje Fátima.

Op 13 mei 1917 zou Maria voor de eerste keer aan de kinderen verschenen zijn en beloofd hebben elke maand opnieuw op de dertiende te zullen verschijnen. Ze riep de kinderen op om boete te doen en offers te brengen met het doel lijdende zielen uit het vagevuur te helpen en te bidden voor de bekering van de zondaars, zodat zij niet naar de hel gaan. De kinderen snoerden zichzelf daarop in met stevige koorden en zagen af van eten en drinken op bijzonder warme dagen. Ook droeg Maria hen op iedere dag de Rozenkrans te bidden omdat dat zou leiden tot innerlijke en algehele vrede.

 

Reacties

2 reacties op “Fatima”

 1. Tine van de Weyer avatar
  Tine van de Weyer

  Het is jammer dat de vrouwen die onder begeleiding hier zouden gaan wonen zo nadrukkelijk het label 'prostituee' hebben gekregen terwijl ze deze manier van broodwinning nadrukkelijk achter zich hebben gelaten. Het zijn vrouwen die in het verleden hun lichaam hebben verkocht om geld te verdienen. Dat is niet meer het geval en ze willen zich op een andere manier door het leven zien te slaan. Blijft zo'n achtergrond je dan je leven lang achtervolgen? Kom je dan nooit van het stigma af? Eens een dief,altijd een dief? Is dat de boodschap?

  Enkele weken geleden was er een modeshow in het Wilhelminapark. Doorsnee Tilburgers,politici, Traversebewoners, het was een bont scala aan Tilburgers dat zich gezamenlijk aan- en uitkleedde in een piepkleine geimproviseerde kleedruimte en zich op de catwalk presenteerde.
  De meeste lof van het publiek ging naar de twee dames die in zeer originele rokjes van aan elkaar gestikte stropdasssen (die dingen die wijlen prins Claus ooit als te beknellend ervoer en wegwierp)de show stalen.Laat dit nou net enkele van de vrouwen zijn die in aanmerking komen voor het begeleid wonen project in Fatima…..

  Claus wilde vrij kunnen ademen en ontdeed zich van zijn knellende stropdas. De vrouwen willen vrij kunnen leven, zoeken daar de ruimte voor, hebben de knellende stropdassen omgetoverd tot originele kledingstukken die frivool wapperen in de wind maar zien zich gevangen in een samenleving die hen achter slot en grendel wil houden.

 2. avatar
  Jan Doms & Paul Bogaert

  Beste Marjo, beste Tine,

  Uiteraard is het belangrijk dat deze vrouwen een nieuwe kans krijgen in de maatschappij. Graag zelfs, want ieder mens verdient kansen om opnieuw te beginnen. Dat onderschrijf ik ook van harte. Echter,….waar jullie beiden aan voorbij gaan, iets wat niet realistisch is, noch dat het eerlijk is voor de bewoners van Fatima, is het het hier niet om zomaar straatprostituees gaat, maar om heroineverslaafden. Ik kan, zeg maar uit ervaring (in mijn nabije omgeving heb ik gezien wat een verslaving teweeg kan brengen, godzijdank niet bij mezelf) jullie melden dat jullie het probleem waar deze dames zich in bevinden, rooskleuriger voorspiegelen dan dat het is. Afkicken doe je niet in een doodnormale woonomgeving. Afkicken is een keiharde, meedogenloze afrekening met dope, met de wereld waarin je als verslaafde leefde, met de omgeving waarin je dacht vrienden te hebben die niet echt blijken te zijn. Methadon verschaffen kickt niet af, het helpt alleen de afkickverschijnselen draagzamer te maken. Afkicken is…….eigenlijk te vergelijken met opnieuw opgevoed te worden. Het is een proces wat tijd nodig heeft, maar zeker niet in een normale straat waar gezinnen wonen. Het is als water naar de zee dragen.
  De verslaafde prostituees helpen jullie er zeker niet mee op lange termijn. Ik kan jullie beiden aanraden om eens het boek te lezen van Hans van Epen, een gerenomeerd pshychiater die jarenlang in de verslavingszorg gewerkt heeft. Het boek is bij de bieb te leen.
  Nogmaals, die dames verdienen een tweede kans,…..en ik hanteer niet de norm: eens een junk, altijd een junk, maar ik had wel verwacht dat jullie realistischer zouden zijn in deze. Afkicken van die rotzooi duurt eigenlijk net zolang als dat je het gebruikt hebt, niet alleen het lichamelijke, maar ook je denkwijze, je beeld van de maatschappij, je normbesef, alles moet veranderen. It takes some time! Veel wijsheid toegewenst.